5-12 YAŞ ÇOCUKLARA OYUN İLE KOÇLUK

Yarıştırmadan, rekabet etmeden, kıyaslamadan, etiketlemeden… Oyun araçları yardımıyla sevgiyle iletişim kurmak, sorunları eğlenerek çözmek, yaşamı paylaşabilen yol arkadaşı olmak, birlikte harika bir gelecek inşaa etmek için çocuklarımıza Oyun Araçları ile Koçluk Yapıyoruz. Çocuklar sorunlarını oyun ile çözer. Oyun çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar oyun ile dış dünyayı tanır, hayata dair denemeler yapar, hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi öğrenir. Kısacası hayatla mücadele etmeyi deneyimler. Bu anlamda oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebildiği en uygun dildir. Oyun çocukların gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda mutlu eder. Tüm çocuklar sadece eğlence amaçlı oynamaya cesaretlendirilmelidir.

5 yaş altı ve 11 yaşa kadar olan çocuklar için, Oyun Terapisi de uygulanmaktadır. Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Oyun terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Oyun terapisinin amacı, çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır. Çocuğun normal gelişimini etkileyen duygusal, davranışsal ve psikolojik problemleri ortadan kaldırmak ve problemin büyümesini önlemektir.

Çocuğun yaş durumuna ve yaşadığı soruna yönelik, Oyun Terapisi ve Oyun Koçluğu hizmeti verilmektedir.

Oyun Araçlarıyla Koçluk Çocuklara Neler Kazandıracak ?

Çocukların algı dünyasına bire-bir koçluk yapabilmek

Çocukların dünyasında fark yaratacak güçlü soruları oyun araçları yardımıyla sorabilmek

Oyun araçları yoluyla çocukların hayallerini keşfetmek

Zihin ekranında kendini keşfetmek

Oyun araçları yardımıyla olumlu dil kullanmak: Olumsuz ifadeleri olumluya dönüştürme pratiği kazanmak

Oyun araçları yardımıyla kontrol becerisi sağlamak: Kontrolünde olan ve olmayan durumları yönetme becerisi

Oyun araçları yardımıyla duyguları tanımak, negatif duyguları pozitife dönüştürebilmek

Oyun araçları yardımıyla 360 derecede farklı bakış açıları geliştirebilme yeteneği

Oyun araçları yardımıyla “Zor” algısını dönüştürebilmek, “Sorun” olarak tanımlanan zorlayıcı durumlarda çözüm odaklı düşünme alışkanlığı kazandırmak

Oyun araçları yardımıyla değerleri anlama, kavrama çalışması

Dikkat, Konsantrasyon Odaklı Grup Oyunları,

Sağ Beyin-Sol Beyin Çalışmaları

Parmak oyunları ile odaklanma-konsantrasyon-sağ beyin-sol beyin korelasyonu

Beyinde farklı nöron yolları oluşturan oyunlar ile çözüm odaklılık, bütünü görebilmek

Dinamik hareket oyunları: Hızlı, doğru algılama, hızlı-doğru karar verme becerisi

Tiyatro sporu uygulamaları ile spontanlık, zorlayıcı durumları yönetme becerisi

Amaçlı ve sistematik hareketlerle ya çok hareketli ya da dalgın olan (dalıp giden) çocukların beden-zihin dengesini sağlamak.

Oyunlar yoluyla yeni nöron bağlantıları kurdurmak; hafıza kapasitesini arttırmak.