EFT tüm Dünya’da yüzbinlerce kişinin başarı ile uyguladığı bir ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ.
Kısaca iğnesiz akupunktur ve duygusal bir egzersiz olarak tanımlamak mümkün.
Sanıldığının aksine sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda bu teknikten yararlanmak mümkün.
Enerji bedenimizdeki akımlar EFT ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve blokajları ortadan kalkabilir.
Sizi rahatsız eden ve sisteminizi yavaşlatan duygulardan arındıkça daha sağlıklı ve mutlu olursunuz, üretkenliğiniz artar.
EFT ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözebilir, çekim yasaları gereği, vereceğiniz doğru mesaj ve olumlamalar ile sadece sağlığınıza değil, bolluk ve berekete de kavuşabilirsiniz. Stanford mezunu bir mühendis olan Gary Craig’in 90’lı yıllarda geliştirdiği bu teknik uygulanabilirliği ve basitliği ile sağlık profesyonellerinden öğretmenlere, yaşam koçlarından ev hanımlarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. EFT kısaca, iğnesiz akupunktur olarak tanımlanabilen ve kolayca uygulanabilen bir tekniktir.Çin’li Shaolin rahiplerin 5000 – 7000 yıl öncesine varan bilgileri bu öğretime de temel olmuştur.

EFT: Duygusal Özgürleşme Teknikleri” nedir?
Duygusal Özgürleşme Teknikleri, özgün tanımıyla “Emotional Freedom Techniques” (EFT) gerek ağır ruhsal sorunların; gerekse günlük streslerin, bağımlılıkların, öfke, endişe, acı, üzüntü, suçluluk gibi olumsuz duyguların, uyku düzensizlikleri, sınav heyecanı, güvensizlik, yersiz korku gibi problemlerin ortadan kaldırılmasında kullanılan ve kişinin kendi kendine uygulayabileceği bir yöntemdir. Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-97

Duygusal Özgürleşme Teknikleri, özgün tanımıyla “Emotional Freedom Techniques” (EFT) gerek ağır ruhsal sorunların; gerekse günlük streslerin, bağımlılıkların, öfke, endişe, acı, üzüntü, suçluluk gibi olumsuz duyguların, uyku düzensizlikleri, sınav heyecanı, güvensizlik, yersiz korku gibi problemlerin ortadan kaldırılmasında kullanılan ve kişinin kendi kendine uygulayabileceği bir yöntemdir. Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-97

EFT her tür duygusal ve zihinsel sorunun birkaç dakika veya birkaç gün gibi çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldırılması için kullanılır, parmak uçlarıyla bedendeki bazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerji çalışmasıdır. Temel prensibi, ifade edilmemiş her tür olumsuz duygunun kişinin enerji bedeninde tıkanıklıklar veya aksamalar oluşturması, bu nedenle düzgünce akamayan enerjinin zihinsel, duygusal ya da bedensel rahatsızlıklara yol açmasıdır. EFT sürecinin gerekleri yerine getirilerek, enerji kanallarının uç noktalarına uygulanan hafif vuruşlar ile bu tıkanıklıklar açılır ve enerji dengelenir. Böylece, olumsuz duygular ortadan kalkar, yerine olumlu düşünce ve inançlar yerleşir. Alınan sonuçlar hızlı ve kalıcıdır.

Hepimiz başımızdan kötü bir olay geçtiğinde, olumsuz ve derin bir deneyim yaşadığımızda bunun etkilerini yıllarca taşıdığımızı biliriz. Doğu tıbbına göre, bunun nedeni, geçirdiğimiz travmanın enerji bedenimizde bıraktığı tıkanıklıklardır. EFT’nin kuramı bunun iyice genişletilmiş halidir:

“Bütün olumsuz duyguların nedeni bedenin enerji sisteminde meydana gelmiş bir aksaklıktır.” Bu aksaklık enerjisel olarak giderildiği anda duygusal düzeyde de giderilir ve kişi olumsuz duygulardan kurtulur. Bu basit yöntem ile tüm yapılan, bir yandan halletmek istediğiniz sorunu zihninizde tutarken ve bununla ilgili duyguların ortaya çıkmasına izin verirken, diğer taraftan parmak uçlarınızla bazı akupunktur noktalarına hafifçe vurmaktan ibarettir. Bu şekilde meridyenleriniz açılır ve enerjiniz dengelenir, sorun da kalıcı bir biçimde ortadan kalkar.

Örneğin, kurumlarda EFT ile, bireylerin çekingenliklerinin ortadan kaldırılması, topluluk önünde sunum ya da konuşma yaparlarken heyecanlarının giderilmesi, özgüvenlerinin geliştirilmesi, olumsuz anılarının veya travmalarının yarattığı zihinsel ve duygusal etkilerin ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. Böylece iş performansları yükselmekte, satış rakamları artmakta, takım çalışmalarında uyum sağlanmaktadır.

İlkeleri binlerce yıllık akupunktur ve akupresür yöntemlerine dayanan EFT, bugün binlerce psikolog tarafından etkin bir şekilde ve yaygın olarak kullanılmakta, ruhsal sorunların üstesinden gelinmesinde bir devrim olarak kabul edilen “Enerji Psikolojisi” alanının temelini oluşturmaktadır.

Duygusal Özgürleşme Teknikleri, kolay öğrenilen, kolay uygulanan ve psikoloji, enerji sistemi, teşhis ve tedavi konusunda hiçbir eğitim gerektirmeyen, herkesin uygulayabileceği bir yöntemdir….

EFT nasıl çalışır?
Bedenimizin yaşam kaynağı enerji, “meridyen” adı verilen ve kendileri de enerjiden oluşan kanallar ile bedene yayılır ve tüm sistem tarafından kullanılır. Enerjinin sürekli ve düzgün aktığı, yüksek olduğu zamanlar bizim her bakımdan sağlıklı olduğumuz zamanlardır.

Yaşadığımız travmalar ve Bedenimizin yaşam kaynağı enerji, “meridyen” adı verilen ve kendileri de enerjiden oluşan kanallar ile bedene yayılır ve tüm sistem tarafından kullanılır. Enerjinin sürekli ve düzgün aktığı, yüksek olduğu zamanlar bizim her bakımdan sağlıklı olduğumuz zamanlardır.

Yaşadığımız travmalar ve belirdikleri anda yaşamayıp içimizde tuttuğumuz duygular meridyenlerde tıkanıklıklar, aksamalar yaratır. EFT bunların yüzeye çıkarılıp giderilmesi için geliştirilmiş bir tekniktir.

Yaşadığımız olumsuz bir olayın ya da bir travmanın anısı (blokajı) bedenin enerji kanallarında saklandıkça bedensel ya da psikolojik acı yaşanır.

Olumsuz düşünce veya anı, bedenin enerji sisteminde aksaklık yaratır, bu da bedensel veya psikolojik acı olarak algılanır.

Özetle, Gary Craig’in “keşif” olarak tanımladığı ve ısrarla belirttiği gibi;

Deneyimlemekte olduğumuz tüm olumsuz duyguların nedeni, bedenin enerji sistemindeki bir aksaklıktır.

Bazı anılar bizi rahatsız eder, bazıları etmez. Rahatsız eden anılar, enerji bedenimizde aksamaya neden olanlardır ve geleneksel psikoterapide yapıldığı şekilde, bazen bu anıları tekrar etmek, derinlerine inmek, incelemek ve sahiplenmek – asıl sebep, yani enerji tıkanıklığı varlığını sürdürdüğü için- kişinin ruh halinde olumlu gelişmeler sağlayamaz.

Bu nedenle bugün birçok psikoterapist EFT ve benzeri meridyen terapileri uygulamaktadır.

Duygusal Özgürleşme Teknikleri ile olumsuz duyguya odaklanıp bu aksaklığı yüzeye çıkardıktan sonra, enerji kanallarımızın uç noktalarına kısa vuruşlar yaparak kanallardaki aksamaları, kesilmeleri giderebiliriz. Böylece olumsuz duygular tamamen ortadan kalkar, yaşama daha kolayca devam edebiliriz…

EFT hangi sorunların iyileştirilmesinde kullanılır?
Zihinsel ve Duygusal Sorunlar
Bağımlılıklar (yemek, alkol, sigara, uyuşturucu)
Allerjiler
Öfke
Kaygı (anksiyete)
Panik

Zihinsel ve Duygusal Sorunlar

Bağımlılıklar (yemek, alkol, sigara, uyuşturucu)
Allerjiler
Öfke
Kaygı (anksiyete)
Panik
Saplantılar
Bunalımlar (depresyon)
Keder, üzüntü
Matem tutma
Okuma güçlüğü
Kendine güven
Korkular
Yersiz korkular (fobiler)
Suçluluk duygusu
Uyku sorunları
Kötü anılar
Kabuslar
Ağrılar
Performans sorunları (spor, topluluk önünde konuşma, sınav stresi vb)
Travma sonrası stres (PTSD)
Cinsel taciz ve diğer cinsel sorunlar

Bedensel sorunlar

Baş ağrısı
Sırt/bel/omuz ağrıları
Kanser
Kronik yorgunluk sendromu (CFS)
Kolit
Astım
Allerjiler
Çeşitli yaralar kaşıntılar
Uyku sorunları
Bağırsak problemleri
Görme bozuklukları
Kasılmalar
İdrar sorunları
Sabah bulantıları
Adet öncesi rahatsızlıklar
Cinsel işlev bozuklukları
Terleme
Karpal tunel sendromu
Artrit
Parmak uyuşuklukları
Mide ağrıları
Diş sancıları
Titreme
Multipl skleroz (MS)
Fibromiyalji

EFT’nin özellikleri

EFT uygulamalarının en iyi özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Hızlıdır (Birçok eski ya da yeni duygusal sorun bir saatten az bir sürede tamamen iyileşir, en inatçı tıkanıklıklar bile bir ay içinde sorun olmaktan çıkar.)

• Etkili ve

EFT uygulamalarının en iyi özellikleri şöyle sıralanabilir:
• Hızlıdır (Birçok eski ya da yeni duygusal sorun bir saatten az bir sürede tamamen iyileşir, en inatçı tıkanıklıklar bile bir ay içinde sorun olmaktan çıkar.)

• Etkili ve (Ömür boyu başa çıkılamamış korkular, takıntılar, derin üzüntüler bütünüyle ortadan kalkar. Kalıcı iyileşme sağlanır.)

• Yumuşak ve naziktir (Sadece parmak uçları dokundurularak yapılır)

• Güvenlidir (Bedende çekme, itme, döndürme gibi manipulasyonlar yapılmaz, iğne batırılmaz, tablet ya da kimyasal herhangi bir madde alınmaz. Bu yüzden hiçbir tehlikesi yoktur.)

• Özeldir (Uzun terapi seanslarında tüm yaşamımızı anlatırız, EFT’de ise halletmek istediğimiz soruna odaklanmamız yeterlidir, sorunu anlatmamız bile gerekmeyebilir.)

• Kolaydır (Öğrenmesi ve uygulaması kolay ve basittir, yöntemi kullanacak kişinin psikoloji ya da tıp eğitimi alması gerekmez.)

• Kendi kendine uygulanabilir.

• Her tür sorun için uygulanabilir.

• Yeni tıkanıklıklara yol açmaz (Geçmişimizde yaşadığımız olayların acısını tekrar yaşamamız gerekmez. Birçok psikolog aylar, hatta yıllar süren terapilerin yeni sorunlar getirdiğini, suçluluk, pişmanlık, kendine dönük öfke vb duygular yarattığını kabul etmektedir.)

• Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-97 arasındadır.

EFT nasıl uygulanır?
EFT çok basit bir dizi işlem yapılan bir yöntemdir. Bu basitliğine rağmen, tüm yemek tariflerine benzetilir; her basamağı aynen tanımlandığı gibi uygulamazsanız, istediğiniz sonucu alamazsınız. Bu nedenle aşağıdaki basamakları iyice dikkatle incelemeli ve

EFT çok basit bir dizi işlem yapılan bir yöntemdir. Bu basitliğine rağmen, tüm yemek tariflerine benzetilir; her basamağı aynen tanımlandığı gibi uygulamazsanız, istediğiniz sonucu alamazsınız. Bu nedenle aşağıdaki basamakları iyice dikkatle incelemeli ve

Bu sayfalar size bir fikir vermek için oluşturulmuştur, eğitimin yerini tutmazlar. EFT tekniğini uygulamayı öğrenmek için eğitime gereksinim vardır.

Şifacı’ dan öğrendiğiniz bilgilerle hiç kimseye bu tekniği uygulamaya başlamamanızı öneriyorum. Yoğun duygu çözülmeleri yaşandığında mutlaka tekniği uygulamaya devam etmeli ve olumsuz duyguyu ve alt bileşenlerini tamamen ortadan kaldırmalı yani sıfırlamalısınız.

EFT’nin dört temel basamağı vardır: Ana Reçete olarak adlandırılır.

1. Kurulum
a. Odaklanma
b. Değerlendirme (Ölçme)
c. Onaylama

2. Vuruş serisi (Hatırlatıcı tanım söylenerek vurulur)

3. Dokuz Gamut noktası ve göz hareketleri

4. Vuruş serisi

Kurulum bölümünde ovalayarak, izleyen uygulama boyunca ise işaret ve orta parmaklarınızın uçlarını kısa, orta şiddette, hissedilir vuruşlar (tapping) yapmak için kullanacaksınız. Vuracağınız noktalar bedendeki meridyenlerin başlangıç/bitiş noktalarıdır ve bedenin iki yanında simetrik olarak yer alırlar. Bu noktalar deri yüzeyine yakın olduğu için, meridyenlerin daha derinde gömülü bölümlerinden daha kolay ulaşılan noktalardır.

Burada anlatılan dört aşama her turda uygulandığında bütün meridyenlerin uç noktalarına vurulmuş olur. Bazen kısaltılmış vuruş serisi de uygulanabilir, çünkü ilk yedi meridyene dokunulduğunda duyguların yoğunluğunda belli bir değişim hissediliyorsa, demek ki tıkanıklık bu ilk meridyenlerdedir ve parmaklardaki meridyenlere vurulması gerekmeyecektir.

Bununla birlikte, biz burada tüm aşamaları her seferinde uygulamanızı öneriyoruz, böylece açıkta kalan nokta bırakmadığınızdan emin olacaksınız. Tüm prosedür çok kısa sürdüğü için sorun yaratmayacaktır.

Ana Reçete
1. Kurulum

• Odaklanma
• Değerlendirme (Ölçme)
• Onaylama “Bu ……(sorunuma) …. rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum” (Üç kez söylerken “Hassas nokta” yı ovalayın ya da “Karate Kesme” noktasına vurun)

2. Vuruş serisi
Kaş, göz yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı, başparmak, işaret parmağı, orta parmak, küçük parmak, karate kesme noktası (Bu noktalara yedişer kez vururken “Hatırlatıcı tanım” yüksek sesle söylenir)

3. Dokuz Gamut ve göz hareketleri

• Gözlerinizi açın.
• Gözlerinizi kapayın.
• Gözleriniz açıp sağa, en aşağıya bakın.
• Sola en aşağıya bakın.
• Oturduğunuz yerden yukarı, düz bir çizgi izleyerek başınızın tepesine bakın.
• Saat yönünde, gözlerinizle çizebileceğiniz en büyük çemberi çizin. Burnunuzu çok büyük bir saatin merkezine yapışmış gibi düşünün ve siz her rakamı mutlaka görmeye çalışın.
• Aynı şeyi saatin ters yönünde yapın.
• İki saniyeliğine “İyi ki doğdun …..” mırıldanın.
• Hızla birden beşe kadar sayın.
• İki saniyeliğine “İyi ki doğdun …..” mırıldanın.

4. Vuruş serisi (Bedenin diğer tarafındaki aynı noktalar)
Kaş, göz yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı, başparmak, işaret parmağı, orta parmak, küçük parmak, karate kesme noktası (Bu noktalara yedişer kez vururken “Hatırlatıcı tanım” yüksek sesle söylenir)

Yeniden Değerlendirme
Onaylamayı “Geriye kalan ……… e rağmen, ……………” diyerek yenileme.
Uygulama Ayrıntıları

1. Kurulum
a. Odaklanma

Bu ilk aşama, EFT tekniğinin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada hangi sorun üzerine odaklanacağımızı belirleriz ve dikkatimizi tamamen buna veririz. Bu şekilde sorunu enerji bazında yüzeye çıkarırız ve ardından gelen basamaklar için tam bir hazırlık yapmış oluruz.

Odaklanma ve sorunla iletişim kurma aşaması ne kadar iyi yapılırsa EFT uygulamasından alacağınız başarı da o kadar yüksek olacaktır. İçtenlikle ve tam bir dürüstlükle duyguyu tanımlayın.

Yüksek sesle sorunu belirtin:

“Yükseklikten korkuyorum”
“Çok şişmanım”
“Başım ağrıyor”
“Kendime güvenemiyorum”
“Ölmekten korkuyorum”

b. Değerlendirme

Bu duygunun ya da rahatsızlığın o andaki yoğunluğunu ölçün.

10 = en yüksek
0 = hiç yok

Eğer ölçemiyorsanız sorunu derinlemesine düşünün, gözünüzün önünde bir film gibi canlandırın ve oluşan duygunun yoğunluğunu “Çok – Orta – Az” gibi bir şekilde değerlendirin. Hiç yapamıyorsanız bu ölçme aşamasını hassas noktayı ovaladıktan sonra bir kez daha deneyin.

c. Onaylama (Kabul)

Yine bu aşamada, sorunumuzun giderilmesine engel olabilecek “Ters Yüz Olmuş Ruh Hali” ya da “Psychological Reversal: PR” adı verilen koşullar giderilir.

PR tıpkı elektrikli bir alete, örneğin bir radyoya pil yerleştirirken yaptığımız bir hataya benzer: Pilin kutuplarını ters yerleştirdiğimiz zaman aletimiz çalışmaz. Bizim meridyenlerimiz de kutupsal olarak ters yüz olabilir; dolayısıyla ruh halimiz de etkilenir ve iyileşmeyen, kronikleşen birçok sorunumuzun altında şu tatsız gerçek yatabilir: Biz bir yandan sorunumuzdan kurtulmak isteriz, bir yandan da hiç istemeyiz, çünkü bu sorun sayesinde sağladığımız yanlış bir “fayda” vardır.

Örneğin:

• Sigarayı bırakmak isteyen kişiler, bir yandan da tütünden aldıkları “keyiften” mahrum olmak istemezler.

• Zayıflamak isteyen birçok kişi, duygusal korunma sağlamak ya da gerginliğini yatıştırmak istediğinde gider, buzdolabında ne bulursa atıştırır.

• Hastalıklarının iyileşmesini isteyen bazı insanlar, iyileştiklerinde ilgi odağı olamamaktan korkar, sevgi eksikliği çekeceklerini sanıp tedavilerini engellerler, hatta yeni rahatsızlıklar çıkarırlar.

• Başarılı olmak isteyen birçok kişi, başarılı olduklarında bunu sürdürememekten, hemen yitirmekten korkarlar, bu hayal kırıklığını ya da yüksek tempolu çalışma hayatını yaşamaktansa, başarısız olmalarına neden olan her şeye sığınmaya ve mazeret üretmeye devam ederler.

• Çok para elde etmeyi isteyen sayısız insan, bir yandan da paranın mutluluk getirmediğine, dost kaybettirdiğine ve insanın karakterini bozduğuna inanır.

Tanıdık geldi mi? PR, tüm duygusal sorunların %40’ında yer alan gerçek bir olgudur ve EFT uygulamasının işleyebilmesi için ortadan kaldırılması gerekir.

Bunu yapmak için, toptancı yaklaşımla, PR olsun olmasın her vakanın “Kurulum” aşamasında aşağıdaki iki basamak uygulanır:

1. Bir yandan göğüsteki “Hassas Nokta” parmak uçlarıyla ovalanırken (ya da eldeki “Karate Kesme” noktasına sürekli vurulurken)
2. Diğer yandan onaylama cümlesi üç kez inanılarak ve yüksek sesle tekrarlanır.

Onaylamalar/ Olumlamalar

Ters yüz olmuş ruh hali, yani PR, olumsuz düşünce içerdiği için, olumlama cümlesi bunu etkisiz ve kutupsuz hale getiren bir cümle olmalıdır. İkincil kazançların yok edilmesi için gereklidir.

Genel yapısı şöyledir:

Bu ______________________’ime rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

Buradaki boşluğu iyice ayrıntılı bir şekilde tanımladığımız sorun ile dolduruyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse:

• Bu yükseklik korkuma rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Her gece gördüğüm berbat kabuslara rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• İşimi kaybetmem nedeniyle yaşadığım gelecek ile ilgili endişelerime rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Bu sevgiyi ve ilgiyi hak etmememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Bu keskin bel ağrılarıma rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Anne ve babama duyduğum öfkeye rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Sevgilimin beni terk etmesi nedeniyle yaşadığım bunalıma rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Eşimin hastalanmasından ötürü kendimi suçlu hissetmeme rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Değişmek istemememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Kızgınlığımı sürdürmek istememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Alkol bağımlılığımdan kurtulmak istemememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Kendimi çirkin bulmama rağmen, kendimi seviyorum ve tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Yanlış yapmaktan çok korkmama rağmen, kendimi tamamen ve derinden, yargısızca kabul ediyorum.

Bu örnekler çoğaltılabilir. PR’yi ortadan kaldırmak için, bu olumlama cümlelerini söylerken

• İnanmasanız da söyleyin, inanmanız gerekmez
• İnanarak ve vurgulayarak söylerseniz daha iyidir
• Yüksek sesle söylerseniz daha iyidir
• Bulunduğunuz ortam uygun değilse alçak sesle mırıldanın ya da içinizden söyleyin

Hassas Nokta

Bedenimizin üst kısmında, göğüs ortalarında iki “Hassas Nokta” vardır. Burası biraz ovalandığında hassasiyet, hatta hafif acı hissedilir, çünkü lenf tıkanıklıklarının oluştuğu yerdir. Yerleri tam olarak bulabilmek için; kaburgalarınızın ortasındaki kemiğin üst ucu “U” şeklindedir, bunu bulduktan sonra 7-8 cm aşağıya ve oradan da yine 7-8 cm sağa veya sola gidildiğinde her göğsün üzerindeki hassas noktayı bulabilirsiniz.

Bu noktalar ovalanacağı için, herhangi bir nedenle kullanamıyorsanız, (ameliyat vb) ellerdeki “Karate Kesme” noktalarına kısa vuruşlar yaparak da olumlamaları tekrarlayabilirsiniz. Yine de deneyimler göğüsteki hassas noktaların kullanılmasının daha etkili olduğunu göstermektedir.

2. Vuruş Serisi

Vuruş yaparken iki elinizin de parmak uçlarını kullanabilirsiniz. Yazı yazarken kullandığınız eli kullanmanız daha kolaydır. İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı birleştirin ve sağlam bir şekilde, fakat acıtmadan orta şiddette vurun. Zaten bu noktalar nispeten daha hassastır. Fazla güçlü vurduğunuzda aşırı acıtabilir ya da çürümelere, morarmalara neden olabilirsiniz.

Her noktaya yaklaşık yedi kez vurmanız önerilir. Başka birine uygulama yaparken içinizden sayabilirsiniz. Kendinize vururken bir yandan “Hatırlatıcı tanım” tekrarlayacağınız için, kaç kez vurduğunuzu sayamazsınız. Bunun yerine, üç kez hatırlatıcı tanımı söylediğinizde diğer noktaya geçebilirsiniz.
Yani 5-9 arası vuruş sayısı yeterlidir.

Hatırlatıcı tanım : Onaylama cümlesinde belirttiğiniz sorunun birkaç sözcükle özetlenmiş halidir ve vuruşlar sırasında yüksek sesle tekrarlanmalıdır. Böylelikle odaklanmanın sürdürülmesi sağlanır. Bulunduğunuz ortam nedeniyle yüksek sesle söyleyemeyecekseniz, mırıldanın ya da içinizden sürekli tekrarlayın.

Sorunu aynı sözcüklerle özetlemeye özen gösterin.

Örnekler:

*** Onaylama cümlesi:
“Başarısızlıktan korkmama rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum”

Hatırlatıcı tanım:
“Bu başarısızlık korkusu”

*** Onaylama cümlesi:
“Babama karşı duyduğum öfkeye rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum”

Hatırlatıcı tanım:
“Bu babama karşı öfke”

Vuruş Noktaları

Kaş ucu : Kaşın başladığı, altındaki kemiğin burun ile birleştiği nokta

Göz yanı : Gözün dış köşesindeki kemiğin üzerindeki nokta

Göz altı : Tam karşıya bakarken gözbebeğinin iki buçuk santim altındaki kemiğin üzerindeki nokta

Burun altı : Burnun hemen altındaki, dudak üstünde orta nokta
Çene: Çenenin alt sınırı ile alt dudağın ortasındaki nokta

Köprücük Kemiği : Köprücük kemiği ile ilk kaburganın göğüs kemiği ile birleştiği nokta, tam olarak göğsün ortasındaki kemiğin üst bölümündeki “U” şeklindeki boşluktan aşağı iki-üç santim kadar inip sağa/sola iki-üç santim gidince bulduğunuz nokta) Bu nokta kemik üzerindedir. Kravat takıyor olsaydınız, kravatınızın iki ucu yaklaşık bu noktalara rastlardı.

Kol altı : Koltuk altında, biraz aşağıda bulunan nokta (Erkeklerde meme ucu hizasında, kadınlarda ise sutyenin kol altına dönen bölümünün ortasında bulunan nokta)

(Parmakların hepsinde, avcunuzu yere tuttuğunuzda, tırnağın size bakan tarafında bulunan kenarındaki nokta)

Başparmak

İşaret parmağı

Orta parmak

Küçük parmak

Karate kesme noktası : Bilek kemiği ile küçük parmağın dibi arasında, elin etli kısmında tam ortadaki nokta. (Karate kesme hareketi yaparken kullanılan yerin ortasında)

3. Dokuz Gamut

Dokuz Gamut noktası, elin üst tarafında, küçük parmak ile yüzük parmağından aşağı inilerek kemiklerin üçgen yaptığı yerde, üçgenin alt köşesindeki noktadır. Bu noktaya sürekli vurarak göz hareketleri yapılır ve başın hiç oynatılmamasına dikkat edilir.

Bu basamak ilk vuruş serisi tamamlandıktan sonra, beynin işlevlerini canlandırmak, harekete geçirmek için yapılır.

Başı hareketsiz tutarken ve dokuz gamut noktasına sürekli vururken:

1. Gözlerinizi açın.
2. Gözlerinizi kapayın.
3. Gözleriniz açıp sağa, en aşağıya bakın.
4. Sola en aşağıya bakın.
5. Oturduğunuz yerden yukarı, düz bir çizgi izleyerek başınızın tepesine bakın.
6. Saat yönünde, gözlerinizle çizebileceğiniz en büyük çemberi çizin. Burnunuzu çok büyük bir saatin merkezine yapışmış gibi düşünün ve üzerindeki her rakamı mutlaka görmeye çalışın.
7. Aynı şeyi saatin ters yönünde yapın.
8. İki saniyeliğine “İyi ki doğdun …..” melodisini mırıldanın. (Daha doğrusu, şarkıyı ağzınız kapalı, ama ses çıkararak söyleyin)
9. Hızla birden beşe kadar sayın.
10. İki saniyeliğine “İyi ki doğdun …..” mırıldanın.

Derin bir nefes alıp, verin.

Bu sırayı izlemeye dikkat edin, göz hareketlerinin sırası değişse de, son üç adımı mutlaka belirtilen sırayla yapın. Burada beynin önce sol lobu, sonra sağ lobu ve yine sol lobu harekete geçirilir.

4. Vuruş Serisi

Vuruş serisini bedenin diğer tarafındaki noktalarla, aynı sırayı izleyerek tekrarlayın. Derin bir nefes alıp, verin.

Duyguların yoğunluğunu yeniden değerlendirin.

Bu adımda inişler veya çıkışlar yaşanabilir. Yeniden ilk vuruş serisi ile devam edin. Her sefer onaylama cümlesine “Geriye kalan” diye ekleyin:

“Babama karşı duyduğum geriye kalan öfkeme rağmen, ……..”
“Geriye kalan pişmanlığıma rağmen, ……..”
“Hala biraz uçak korkusu duymama rağmen, …….”

Sonuçlar

Amaç değerlendirmenin “Sıfır” ile tamamlanmasıdır. Sonuç bazen aynı gün alınır, bazen de ısrarlı bir şekilde çalışma ile bir hafta ya da bir ayda alınabilir. Tekrar etmek çalışmanın temelini oluşturur. Üşenmeden, sıkılmadan tekrarlayın, sebat edin.

Bir sorunun yoğunluğunun azalarak “idare edilebilir”, “dayanılabilir”, “bir süre daha tahammül edilebilir” hale dönüşmesi de yararlı ve önemli bir gelişmedir, ama tamamen yok edilmesi mümkün ise, neden edilmesin?

Genelleme Etkisi:

Göreceksiniz ki, siz EFT ile bazı sorunlarınızı ortadan kaldırdıkça, üzerinde çalışmanız gereken diğer sorunların bazıları da kendiliğinden yok olacaktır. Bu EFT terminolojisinde “Genelleme Etkisi” olarak adlandırılır.

Apex (Doruk) Etkisi:

Bazen EFT uygulandığında sorunundan tümüyle kurtulan kişiler bu sorunu kendilerinin hiç yaşamadığını, hiç hatırlamadıklarını ya da sorunun kendiliğinden çözüldüğünü iddia edebilirler. Bu nedenle her vuruş serisinden sonra “ölçüm” yaparak azalmayı hatırlamaları, adım adım bu sorundan kurtulmalarını izlemeleri ve yeni durumu kabullenmeleri sağlanır.

Yan Etkiler

EFT tamamen güvenli bir yöntemdir, yan etki olarak bir “zarar” görmeniz mümkün değildir (Uygulayan kişi acımasızca vurup yüzünüzü gözünüzü morartmadıysa!!). Bununla birlikte her enerji çalışması esnasında ve sonrasında olabileceği gibi, kısa bir uyum süreci yaşanabilir. Bu süreç boyunca izlenebilen birkaç tepki şunlardır:

• Yoğun bir şekilde esneme ve uyuma
• Uyuşukluk
• Gözlerin yaşarması, bazen ağlama
• İç geçirme, geğirme, karın guruldaması, vb.

Bol su içmek her zaman yarar sağlayacak ve toksinlerin atılmasına yardım edecektir. Her seanstan sonra bir bardak su içilmesi önerilir..