Öğrenci Koçluğu Nedir ?
Öğrenci koçu; öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirler. Bu hedeflere ulaşması için koç, öğrenci ile birlikte seçenekler üretir. Bu hedefler ve seçenekler öğrenci için en uygun ve gerçekçi olmalıdır.

Öğrenci koçu, öğrencisini bir bütün olarak alır. Öğrencinin okul hayatı, sosyal yaşamı ve aile ilişkilerinin birbirini etkilediği şüphesizdir. Bunları ayırmak ve öğrencinin sadece akademik hayatına odaklanmak, öğrencinin başarısını okuldaki notları ve sınavlardaki başarısıyla değerlendirmek oldukça yanlıştır.

Kabul gören, sevildiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir birey, başarılı ve mutlu olacaktır. Öğrenci koçu, öğrencisinin sınav-okul-kabul görme-ergenlik vb. durumlarla mücadelesinde yol arkadaşıdır.

Öğrenci koçu, bu yolculukta öğrencinin yoluna ışık tutar.

Kimler Öğrenci Koçu olabilir ?
Öğrenci koçu denildiğinde, eğitimle alakalı bir mesleki disiplin sahibi olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu mesleki disiplin öğrencinin öğreneceği konuları kapsamalı gibi de bir yanılgı ortaya çıkabilir.

Öğrenci koçu, öğrenciye özel ders veren bir öğretmen değildir. Öğrenci koçu birlikte çalıştığı öğrenciye REHBERLİK eder.

Kelime anlamı olarak KOÇLUK, aslında REHBERLİK ve GÖZLEMLEMEK demektir. Fakat bizim ülkemizde rehberlik hizmetleri ayrı olarak yapıldığında, bu gün için uygulamalarına bakıldığında  eksik bir çalışma biçimlidir. Bunun nedeni sınav ve öğretim sisteminden kaynaklı  çılgın bir yarış sistemi içinde, öğrencinin daha fazla nasıl koşması gerektiği, daha fazla nasıl çalışacağı, daha fazla nasıl öğreneceği, daha fazla… eksenli onu motive etme üzerine kurulmuştur.

Bu bakımdan REHBERLİK ile koçluk tam kelime anlamı ile  örtüşmemektedir.

Bu nedenle mevcut sitem içinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık yapan kişilerin yürüttükleri çalışmalar bir koçluk olmayıp, kısmen koçluk çalışması kapsamındaki  uygulamalardır.

Bu bakımdan kimler öğrenci koçu olabilir ?  sorusuna en iyi cevap; koçluk çalışma prensiplerini, tekniklerini en iyi ve bütün olarak uygulayabilecek eğitimi almış herkes diye cevaplamalıyız.

Bir öğrenci koçu öğretmen olmak zorunda değildir. Fakat öğretmen olması mesleki becerisini artıran bir fark yaratır.

Öğretmenin öğrenci koçu olması ile öğretmen olmayan birinin öğrenci koçu olması arasındaki fark? Öğretim sistemi ile alakalı ve öğrencinin  bu öğretim içinde sorumlu olduğu  sınav ve ders sisteminin bilinmemesine bağlıdır.

Eğer kişi, öğretmen olmasa da, öğretim sistemi içindeki bir öğrencinin yaşam alanlarını, sorumluluklarını, etkileşimlerini biliyorsa, yani onun yaşam alanına dair detaylı bilgileri biliyorsa, öğrenci koçu olabilir. Hatta, bu, bir öğretmenin öğrenci koçluğundan daha da verimli bir çalışma olur.

Bu bakımdan, bu mesleğe gönül vermiş, belli bir eğitim düzeyindeki her insan öğrenci koçluğu yapabilir.

Bir Öğrenci Koçu MESLEKİ Yeterlilik Sahibi olmalı

Öğrenci koçu, öğretim sistemindeki öğrenciyi kuşatan her şey hakkında  bilgi sahibi olmalı.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ
MESLEĞİNİZE BİR ARTI KAZANDIRMAK İSTER MİSİNİZ VEYA YEPYENİ BİR MESLEK EDİNMEK

Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde onlara destek olmak hayati önem taşıyor. Onlara küçük yaşlardan başlayarak okul yaşamlarında, aile, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde farkındalık kazandırmak ister misiniz?

Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda, yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Öğrenci koçu eğitimi alarak kendiniz de yeni bir meslek sahibi olabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu Eğitimini Kimler Almalı?

Koçluk hizmeti vermek isteyen kişiler

Farklı bireylere yaşam hedefleri konusunda yardımcı olmak isteyenler

Öğrencileri hedef belirleme ve başarıya ulaşma gibi temel kavramlarla tanıştırmak isteyenler

Öğrencilere küçük yaşlardan başlayarak yol haritası belirlemede destek olmak, onlara fayda sağlamak isteyenler

Eğitim verenler

Öğrencilerle çalışanlar

Öğrenciler ile iletişimini güçlendirmek isteyenler

Öğrenci Koçluğu Eğitiminde Neler Var?
Empatik Dinleme

Psikolojik Oksijen Verme

Uyum

Patern Kırma

Modelleme

Aileler İçin Bilinçdışı İletişim

Sınıf İçi Koçluk

Öğretmen Öğrenci İlişki Yönetimi

İlgili Koçluk Teknikleri ve Modelleri

Öğrenci Koçluğu Eğitimi Size Ne Fayda Sağlar?

Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanacaksınız.

Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal model olabileceğinizin bilincinde olacaksınız.

Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaksınız.

Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya çıkarabileceksiniz.

Öğrencinin zihnini ve duygusal değişimlerini takip edebileceksiniz.

Öğrencinin istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabileceksiniz.

Öğrencinin iletişim becerilerini artırabileceksiniz.

Öğrenciyi ihtiyaç duyduğunda psikolojik boyutta rahatlatabilecek ve yeni bir bakış açısına ulaşabilmesini sağlayabileceksiniz.

Öğrenci Koçluğu Programın Kapsamı

Tam olarak nedenini bilmeden bir çok hedefe birden ilerlemeye çabalayan öğrencilerimizin bütünün nedenini anlayabilmeleri ve bu nedenin ışığı altında motivasyon, iletişim ve güçlü yanlarının farkına varabilmeleri gibi bir çok dinamiği aktif hale getirerek destekleyici veya köstekleyici unsurlar olan (ebeveyn, okul, dershane vs.. ) tek ve bütünsel hedefe odaklanarak bütünsel bir başarı hikayesi oluşturmaktır.

Bu süreçte en önemli olan nokta öğrencimizin yaşamındaki bazı akademik hedefler için yaşamında geri dönülmez sorunlar oluşturmaması ve bu sürece deneyim ve gelişim bağlamında değerlendirebilmesini deneyimlemesine yardımcı olmaktır. Çocuğumuz istediği okula ilaçlarla gidiyorsa bu bütünsel bir başarı olmasa gerektir.

Bu programa, mesleğinde daha ileriye gitmek isteyen eğitimciler, yeni bir meslek edinmek isteyen bireyler ve çocuklarıma çok daha bilinçli destek vermek istiyorum diyen ebeveynler katılabilirler.

Program İçeriği

İletişim Motivasyon

Öğrenme

Öğrencinin kendisi ile iletişimi

Meta programlarını ortaya çıkarma

Bilinçli ve bilinç dışı öğrenme

Empatik dinleme

Motivasyon yönünü belirleme

Öğrenme psikolojisi

Psikolojik Oksijen Verme

Güdülenme çalışmaları Öğrenme öncelikleri

Kişisel Gediği kavrama

Derindeki motivasyonu ile hedeflerini birleştirebilme

Öğrenme tercihleri

Uyum ve ahenk oluşturma

Öğrenme temsil sistemleri

Bilinçdışı ile iletişime geçebilme

Zekâ tipleri

Liderlik MentörlüK

Ebeveyn İLE Görüşmek

Öğrencinin odak noktasını değiştirebilmek

Sürekli fikir veren abi’den profesyonel model olan abi/abla geçiş

İletişim modellerini öğretmek

Öğrencinin lideri olabilmek

Öğrenmenin bedellerini ( hataları ) minimum seviyede tutabilmek için mentörlük yapmak

Psikolojik oksijen vermek

Öğrencinin kendi kanatlarında uçabilmesini sağlayabilmek

Önce inanmak ve sonra inandırmak süreci

Ebeveyn koç olmalarına destek olmak

Öğrencinin kendi sesini tekrar ortaya çıkarmasına liderlik etmek

Mentoring sürecinde geleceğin Işığını göremiyorsan sen yarat modeli