OYUN ATÖLYESİ

Çocuklarla çok güçlü iletişim kurmak ve nitelikli zaman geçirmek isteyen birçok anne-baba ve öğretmen var.

Anne-baba ve öğretmen olarak doğmuyoruz ve çocuklarımızla birlikte bu yolculuğu keşfediyoruz. Her çocuk farklı olduğu için yolculuk da kendine özgüdür.

Her birinin öğrenme sitilleri farklı, aklını kullanma biçimleri farklı, davranışları farklıdır.

Koçluk Oyunları, çocukları gerçek anlamda tanımak, onların hayallerini keşfederek belki de bu hayallere ortak olarak çocukların dünyasına girebilmek ve paylaşabilmek için tasarlandı.

oyunatolyesi

Koçluk Oyunları dünyasına hoş geldiniz.

 • Koçluk Oyunları, koçluk teknik ve yöntemleri ile tasarlanmış oyunlardır. Tasarım, evrensel değerleri barındırmaktadır.
 • Koçluk oyunları merak ve öğrenme duygusunun tetikler, araştırmacı ruhu teşvik eder ve cesaretlendirir.
 • Anne-baba ve öğretmenlere, çocuklarla çok güçlü iletişim kurma konusunda uygulanabilir fırsatlar verir.
 • Koçluk oyunlarıyla çocuk anne-babasıyla, öğretmeniyle, koçuyla ve çevresiyle sevgi ve barış içerisinde paylaşabileceği bir dünya oluşturur.
 • Bu yolculukta çocuk, yarıştırılmaz, rekabet ettirilmez, yargılanmaz, kıyaslanmaz ve etiketlenmez, bunun yerine çocuk keşfeder, eğlenir, öğrenir ve ilerler.

 

Koçluk Oyunları’nın Amacı nedir?

 • Çocuğa, oyun yoluyla sevgi, barış, dürüstlük, adalet vb. evrensel değerlerle düşünebilme, hedef bilinci, kendini ve hayatını yönetebilme farkındalığını kazandırır.
 • Sorumluluk ve inisiyatif almak konusunda kendini kontrol eden, kendi ayakları üzerinde duran özgüvenli bireylerin gelişimine katkı sağlar.
 • Akli melekelerini doğru kullanan, çözüme odaklanan, şu an ve gelecek için harekete geçebilen “vizyoner” bireylerin gelişimine destek olur.
 • Aile iletişiminde oyun yoluyla sevgi, iletişim, paylaşım köprüsü kurar.
 • Eğitim alanında öğrenmeyi öğretir ve araştırmacı ruhu geliştirir.

Koçluk Oyunları Ne Kazandırır?

 • Vizyoner birey olabilmeyi, hedef odaklı düşünebilmeyi; amaç ve hedef odağında harekete geçebilme öz yeterliliğini kazandırır.
 • Çocuğun kendi beyin sisteminin nasıl çalıştığını fark edebilmesini, kendi sisteminin lideri olabilmesini sağlar.
 • Evrensel değerlerle düşünebilme, içimizdeki bilgeyi etkinleştirme yetisi kazandırır.
 • Başkalarından bir şey beklemek yerine, yapabilme gücünü eline almasını sağlar.
 • Aile içinde biz bilinci, paylaşım ve dayanışmayı arttırır.
 • Duyguları anlama ve empati yeteneğini geliştirir.
 • Çözüm odaklı düşünme yeteneği kazandırır.

Koçluk Oyunları Değerler Sistemi

Sevgi ile İletişim, içinde sevgi dolu iletişim barındıran Koçluk Oyunları, oyunlarla sevgi iletişimidir.

Biz Bilinci, bireyleri farklılıklarından dolayı yargılamadan kucaklamaktır. Bireyi insanlık ailesinin bir ferdi olarak kabul etmektir. Koçluk Oyunları, oyunlarla biz bilincini yüceltir ve kutlar.

Keşfetmek, var olana ve varlığa keşif dolu gözlerle bakabilmektir. Koçluk Oyunlarıyla çocuk kendini, duyguları ve çevresini anlamlı bir şekilde keşfeder.

Öğrenmek, yaşanan deneyimlerin kalıcı bilgiye dönüşümüdür. Koçluk Oyunları, oyunlarla öğrenmektir.

Paylaşmak, sahip olduğumuz maddi ve manevi varlığı ihtiyaç oranında vermektir, almaktır. Koçluk Oyunları, çocuk düşünce sistemine sevgiyle paylaşma yazılımını kurar.

Yenilenmek/Güncellenmek, ileriye doğru yol almaktır. Koçluk oyunları çocukların ileriye ve geleceğe yol alırken onlara yol arkadaşlığı yapar, yapmanıza destek olur.

Vizyonerlik,  geleceği ön görebilmek, yapılandırabilmek, gelecek mühendisi olarak yeni ve dinamik bir gelecek inşa etmektir. Koçluk Oyunları, oyunlarla çocuklardaki yaratıcı zekâyı devreye sokar. Çocukları, vizyoner çocuk, vizyoner öğrenci, vizyoner lider olabilmesi için cesaretlendirir ve destekler.

Sistem Lideri, kendi zihin-beden-ruh sisteminin farkında olan ve olağanüstü olan bu sistemi yönetebilen bireydir. Koçluk Oyunları, kişiyi kendi sisteminin lideri yapan oyun tasarımıdır.

ÖZ’e Saygı, bireyin sonsuz potansiyeline, ÖZ varlığına, yaratıcı zekâsına duyulan derin saygı ve sevgidir. Koçluk Oyunları, bireyin içindeki deha özelliklerini, devasa potansiyelini hayata yansıtmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Barış/Bütünlük Bilinci, bireyin, dünyanın, doğanın ve kâinatın bütünsel bir zekânın parçası olduğunu bilme halidir. Koçluk Oyunları, bireyin dünyayla, doğayla bir bütün olabilmesi, barış içinde iletişimle bu bütünlüğü sağlayabilmesi için tasarlanmıştır.