DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR ?

Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol etmesi ve dikkatini vermesinde sorun vardır. Bir türlü yerinde durmayan,” “hayallere dalan”, “düşünmeden davranan”, “dalgın, unutkan” …vs. gibi pek çok sıfatla nitelendirilen çocuklardır. Bu davranışlar çoğu çocukta zaman zaman görülebilen durumlar olduğundan tanı konulması için yeterli deneyim ve bilgi birikimi sahibi uzmanların yardımı gerekir. Sanıldığından daha sıktır, % 4-8 gibi bir oranda görülmektedir; bu da 25-30 kişilik bir sınıfta en az 1-2 DEHB olan çocuk görülebileceği anlamına gelmektedir. Toplum tarafından yeni tanınmaya başlayan bir durum olmasına rağmen aslında uzun zamandan beri bilinmekte ve her sene hakkında yüzlerce araştırma yayınlanmaktadır.

Çocuğunuz çok hareketli olmasa da DEHB olabilir mi?

“Hiperaktivite”, aşırı hareketlilik anlamına gelmektedir; ancak bu terim DEHB olan çocukların tümünü iyi anlatan bir terim değildir, çünkü hiperaktivite olmadan da DEHB olabilir. Bazı çocuklarda en belirgin şikayet dikkat süresinin çok kısa olmasıdır. Yani DEHB olan çocukların bir kısmında aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile ilgili belirtiler ön plandayken bir kısmında dikkatsizlik ile ilgili şikayetler ön plandadır. Önemli bir kısmında ise her iki gruptan şikayetler bir arada görülür.

Belirtileri nelerdir?

Tablo’ya bakıldığında, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu bir çok çocukta  normalde görülebilecek belirtileri içerir, ancak tanıyı koyarken bunların sayısı, süresi ve çocuğun hayatını ne ölçüde olumsuz etkilediği önemlidir. Tanı için çocukta bu iki gruptan birinde ya da her ikisinde yer alan belirtilerin en az 2/3’si bulunmalıdır. Ayrıca, belirtilerin 7 yaşından önce başlamış olması ve en az iki farklı ortamda sorun yaratıyor olması gerekir.

Hiperaktivite belirtileri ;

Yerinde duramazlar

Ø  Oturması gerektiği halde ,oturmazlar,

Ø Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler,

Ø Yerli yersiz koşup tırmanırlar,

Ø Çok konuşurlar,

Ø Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar

Ø Her zaman bir şeylerle uğraşırlar,

Ø Sırasını beklemekte zorlanırlar,

Ø Olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda keserler,

Dikkatsizlik belirtileri ;

Ø Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemezler,

Ø Dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanırlar,

Ø Dikkatlerini yaptığı işe veya oyununa vermekte zorlanırlar,

Ø Evde veya okulda yapacağı işler ve aktiveteler için gereken malzemeleri kaybederler,

Ø Siz konuşurken dinlemez gibi görünürler,

Ø Detayları gözden kaçırırlar, düzensiz görünürler,

Ø Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar ve bunlardan kaçınırlar ,

Ø Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar ve bunlardan kaçınırlar,

Ø Unutkandırlar,

Ø İlgileri kolayca başka yönlere kayar.